ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ - Kolanis

Γιατί Προκατασκευασμένα;

 • Σύντομος Χρόνος Παράδοσης
 • Άριστη Ενεργειακή Απόδοση
 • Μέγιστη Αντισεισμική Ικανότητα
 • Οικονομικότερες Κατασκευές

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΣ

 • Ενεργειακή απόδοση <A>
 • Εσωτερικό ύψος 2,85
 • Διάρκεια ζωής πάνω από 50 χρόνια
 • 2 χρόνια γενική εγγύηση
 • Εγγύηση 10 ετών στη θερμοπρόσοψη
 • Χωρίς πρόβλημα υγρασίας
 • Μπορεί να μεταφερθεί ανά πάσα στιγμή
 • Χαμηλότερο κόστος από παραδοσιακή κατασκευή
 • Μπορεί να κατασκευαστεί με ένα ή δύο ορόφους
 • Μπορεί να επεκταθεί όταν χρειάζεται
 • Σύντομος χρόνος παράδοσης
 • Μέγιστη αντισεισμική ικανότητα
 • Ευέλικτα στο σχεδιασμό τους
 • Οι μελλοντικές αλλαγές ή προσθήκες ή αλλαγές εσωτερικής διάταξης είναι ευκολότερες, πιο γρήγορες και φθηνότερες

Οι λόγοι που κάνουν οικονομικότερες τις μεταλλικές κατασκευές είναι:

 • Σε συνδυασμό με την κατάλληλη επιλογή του εξωτερικού περιβλήματος (τοίχων) μπορούν να δημιουργήσουν μία κατασκευή με εξαιρετική ενεργειακή απόδοση
 • H κατασκευή του σκελετού γίνεται στο εργοστάσιο και όχι στο εργοτάξιο
 • Ο μεταλλικός σκελετός είναι κατά πολύ ελαφρύτερος από αυτόν με οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Η θεμελίωση είναι μικρότερη σε όγκο
 • Μείωση κόστους κατασκευής μέχρι 25%
 • Οι τοίχοι ξηράς δόμησης είναι γρήγοροι σε τοποθέτηση και σταθερής ποιότητας


Όλες οι κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες της διεύθυνσης και των μελετητών της εταιρείας Dim. Kolanis Modular Constructions. Η ποιότητα των κατασκευών θα συνάδει με τα ψηλά πρότυπα που έθεσαν από κοινού η εταιρεία και οι μελετητές του έργου, που είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς και νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.